อนุทิน 115911 - พัดศรีเรือง

4 เส้นทางคือ นครแห่งวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิดนครศรีธรรมราช :นครแห่งธรรม คือ ธรรมะ-ธรรมชาติ-วัฒนธรรม โดยมีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นศูนย์กลาง

เขียน 21 Oct 2012 @ 18:02 ()


ความเห็น (0)