อนุทิน 115911 - พัดศรีเรือง

  ติดต่อ

4 เส้นทางคือ นครแห่งวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิดนครศรีธรรมราช :นครแห่งธรรม คือ ธรรมะ-ธรรมชาติ-วัฒนธรรม โดยมีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นศูนย์กลาง
  เขียน:  

ความเห็น (0)