อนุทิน 115676 - อลงกต

  ติดต่อ

วาทกรรมใหม่

ราชบัณฑิตอาจจะต้องอธิบายความหมายของคำว่า "จำนำ" กับคำว่า "ประมูล" ใหม่ เสียแล้ว เพราะช่วงที่ผ่านมา ความหมายกับการกระทำมันผิดเพี้ยนไปหมด เช่น จำนำ แต่ได้ราคาสูงกว่ามูลค่าของสินค้า หรือ ประมูลแต่ใช้วิธีแบ่งส่วนเสนอราคาแล้วราคาต่ำกว่าความน่าจะเป็น

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)