อนุทิน 115114 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
 • อ่านบันทึก Happy Ba มิติความสุข Happy 8 ของกัลยาณมิตรหลายบันทึกที่ผ่านมา ถอดบทเรียนตัวเองได้ว่าต้องอ่านหลายรอบ
 • รอบแรก Click "Like" อ่านพอเข้าใจว่าเป็น Happy มิติไหน เช่น Happy Soul, Happy Heart, Happy Body, หรือ Happy Family ฯลฯ
 • รอบสอง ทบทวนว่ามีกี่มิติ และมิติใดเด่นที่สุด
 • รอบสามนำมาสรุป ถอดประเด็นไว้ในอนุทิน
 • รอบสี่ นำมาตรวจสอบและเชื่อมโยงกับกัลยาณมิตรท่านอื่นโดยต้องอยู่บน Theme เดียวกัน แต่ให้มีหลากหลายมุม
 • จากน้ัน ทำตัวเป็นช่างเชื่อมนำมาลงบันทึกบูรณาการ
 • บางบันทึกมีความลึกซึ้งมาก อาจต้องเข้าไปอ่านมากกว่าสี่รอบ ต้องใช้เวลาวิเคราะห์ว่าจะถอดความจับประเด็นอะไรออกมาดี อ่านแล้วอ่านอีก
 • บางบันทึกต้องรอบันทึกของกัลยาณมิตรท่านอื่นมาเติมเต็มให้มีความหลากหลายจะได้งดงามอ่อนช้อย
 • ที่ผ่านมาอ่านบันทึกแต่ละท่านรอบเดียวก็ Click "Like" กลับมา Comment อีกรอบ ถ้าสามารถหาประเด็นไ้ด้ แลัวก็จบ แต่ตอนนี้ ไม่จบ ต้องเก็บไว้ในใจ รอเวลามาประกอบสร้างใหม่ให้มีความหมายและมีพลังในการเล่าเรื่องพื้นที่ความสุขในแต่ละมิติ
 • เหมือนกับว่ากำลังสร้างบ้านสักหลัง บ้านที่มีแต่เรื่องราวความสุขของพวกเราหลาย ๆ คน
 •                                                     ๖ ตุลาคม ๒๕๕๕
เขียน 06 Oct 2012 @ 23:06 () แก้ไข 07 Oct 2012 @ 07:42, ()


ความเห็น (0)