อนุทิน 115030 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
 • Happy Brain ปัญญาปฏิบัติ ห้องเรียนคือชุมชน บันทึกของอาจารย์แผ่นดินค่ะ 
 • หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน : ...เมื่อผู้บริหารลงพื้นที่เยี่ยมยามถามข่าวฯhttp://www.gotoknow.org/blogs/posts/504280
 • "ผมเชื่อว่านั่นคือการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ (Interactive  learning  through  action) เป็นการบูรณาการทั้งคนทั้งความรู้  ซึ่งความรู้ที่ว่านั้น ก็มิใช่จำกัดแต่ความรู้ในวิชาการเท่านั้น หากแต่บางทีก็ซ่อนแฝงนัยสำคัญของความรู้อันหมายถึง คุณธรรม จริยธรรมไปในตัว

       ....

       ความรู้สึกที่นิสิตบอกเล่าใฟ้ผมฟัง 

 • มีความสุขกับการเรียนรู้แบบนี้มาก  เพราะได้ฝึกปฏิบัติจริงภาคสนาม  ทั้งบ่อดินและบ่อซีเมนต์
 • มีความสุขกับการเรียนรู้ เพราะได้เรียนรู้ร่วมกับชาวบ้าน ได้รู้ถึงภูมิปัญญาการลี้ยงปลาตามวิถีชาวบ้านที่ไม่เคยรู้มาก่อน
 • มีความสุขกับการเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน  เห็นความงดงามของน้ำใจชาวบ้าน
 • มีความสุขกับการทำงานเป็นทีมร่วมกับเพื่อนๆ
 • มีความสุขกับการได้ฝึกทักษะการสื่อสารในที่สาธารณะ  ซึ่งแตกต่างไปจากการนำเสนองานหน้าชั้นเรียน / ห้องเรียนในมหาวิทยาลัย 

       ฯลฯ"

 • ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่พิสูจน์ให้เห็นมากมายจนเป็นที่น่าเชื่อถือแล้วว่าการปลูกฝังการศึกษาให้แก่นักเรียน/นักศึกษาที่ได้ผลดีคือการนำห้องเรียนออกสู่พื้นที่สนามจริง เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น ความสร้างเข้าใจอย่างลึกซึ้งในภูมินิเวศน์ของตน อันนำไปสู่การบ่มเพาะภายในกลายเป็นภูมิธรรมเฉพาะตัว
 • ห้องเรียนธรรมชาติคือพื้นที่ความสุขที่ก่อให้เกิดหัวใจใฝ่รู้คู่ปัญญาและเคารพคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น
 •                                                            ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

เขียน 05 Oct 2012 @ 14:08 () แก้ไข 05 Oct 2012 @ 14:09, ()


ความเห็น (0)