อนุทิน 114927 - โสภณ เปียสนิท

วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของบุคลากร

ลำดับที่2 (0000110062) 20/13 30/24 25/22 รวม 75 ได้คะแนน 59 คิดเป็นร้อยละ 78.67

เขียน 03 Oct 2012 @ 13:38 ()


ความเห็น (0)