อนุทิน 114801 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • วันแรกของการเริ่มกิจกรรม "จาก Blog สู่ Book "Happy Ba"" วันเดียวกับวันแรกของปีงบประมาณใหม่ภาครัฐ/ภาคเอกชนบางแห่ง
  • เริ่มรวบรวมรายชื่อกัลยาณมิตรผู้เข้าร่วมโครงการ Happy Ba Creation ที่ผ่านมาและเพิ่งเข้าร่วมกิจกรรม  จากนั้น จัดเก็บบันทึกของแต่ละท่านไว้เป็นหมวดหมู่สำหรับเตรียมถอดบทรียน Happy Ba, Happy 8 ในมิติต่าง ๆ รายละเอียดตาม link http://www.gotoknow.org/blogs/posts/503968
  • การจัดเก็บเนื้อหาสาระในบันทึกควรทำตั้งแต่แรกเพื่อจะได้นำบทเรียนคุณค่าที่ได้เรียนรู้ไปต่อยอดประเด็นต่างๆ ร่วมกันต่อไป
  • กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมระยะยาว โดยวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นวันสิ้นสุดของการเข้าร่วมกิจกรรม และกิจกรรมนี้จะดำเนินไปจนถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ จากนั้นจะถอดบทเรียนเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ
  • ณ วันนี้ ประมาณจำนวนกัลยาณมิตรผู้เข้าร่วมโครงการ ๒๐ กว่าท่าน โดยจะสรุปรายชื่อครั้งสุดท้ายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
  • กัลยาณมิตรที่ยังไม่ได้แจ้งสมุดที่เล่าเรื่องพื้นที่ความสุขโปรดแจ้งด้วยค่ะเพื่อจะได้นำไปเก็บไว้ในแพลนเน็ตhttp://www.gotoknow.org/planets/lists/32005

       เพื่อสะดวกในการติดตามเนื้อหาสำหรับถอดบทเรียน

  • ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและร่วมแบ่งปันพื้นที่ความสุขด้วยกันค่ะ
  •                                             ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
เขียน 01 Oct 2012 @ 10:33 () แก้ไข 01 Oct 2012 @ 11:21, ()


ความเห็น (0)