อนุทิน 114701 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya

ตัวอย่าง Happy Money ของพี่หมอเล็กค่ะ

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/463442

"พอ

คำว่าพอ สำหรับแต่ละคน คงนิยามยาก

ตัวอย่างคร่าว ๆ ของเรา

เงินเดือนได้มา แบ่งเป็นเงินออม30%
                   ค่ากินอาหาร ค่ายา ขนม เครื่องดื่ม30%
                   เงินใช้สอยหลักเช่นเสื้อผ้า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์อีก30%
                   ส่วนที่เหลืออีก10% เป็นเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด หรือเงินค่า                        สังคม  เงินสมทบทำบุญฯลฯ

เวลาจะเที่ยว หรือใช้เงินนอกเหนือจากนี้ อาจขยับเปลี่ยนแลกกันกับเงินอีกก้อน

เช่น เดือนนี้ปิดเทอม มีรายการดูหนังและเที่ยวเพิ่มมา เราก็ลดการใช้จ่ายส่วนเสื้อผ้า ไฟฟ้า เราสามคนพร้อมใจกันเปิดเครื่องปรับอากาศน้อยลง ปิดการใช้เร็วขึ้น
และลดการใช้โทรศัพท์ 

เราทำอย่างนี้ตั้งแต่ลูกรู้ความ เข้าใจเหตุผล

เราจึงมีเงินออม และคิดว่า ที่ออมอยู่นั้น "พอ""

                                            ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕

เขียน 29 Sep 2012 @ 18:53 ()


ความเห็น (0)