อนุทิน 114688 - นาย 02นายเอกวุฒิ โพธิคลัง

  ติดต่อ

           ประสบการณ์สนทนาภาษาอังกฤษกับอาจารย์วิไล แพงศรี

    วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 10.30 น. ได้โทรหาอาจารย์วิไล แพงศรี  เพื่อติดต่อขอสนทนาภาษาอังกฤษ เวลา 10.55 น. ได้สนทนาภาษาอังกฤษกับอาจารย์วิไล แพงศรี โดยได้สนทนากันดังนี้

  • May I have your name , please?
  • Where are you from ?
  • Where do you stay  in Ubon Ratchathani ?
  • Have you ever been to Thailand ?

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

  • บันทึกไม่ตรงที่สนทนาจริง
  • Where are you from? Have you ever been to Thailand? ก็ไม่ได้พูด ...อาจารย์อยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วจะถามเช่นนั้นได้อย่างไร
  • ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์สัมภาษณ์มากกว่า แต่เอกวุฒิก็ตอบใช้ได้ทั้งสำนวนและสำเนียง
  • ขอบใจที่ไ้ด้ช่วยไปถ่ายเอกสารให้อาจารย์
  • คะแนนอนุทิน 6/10