อนุทิน 114688 - นาย 02นายเอกวุฒิ โพธิคลัง

           ประสบการณ์สนทนาภาษาอังกฤษกับอาจารย์วิไล แพงศรี

    วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 10.30 น. ได้โทรหาอาจารย์วิไล แพงศรี  เพื่อติดต่อขอสนทนาภาษาอังกฤษ เวลา 10.55 น. ได้สนทนาภาษาอังกฤษกับอาจารย์วิไล แพงศรี โดยได้สนทนากันดังนี้

  • May I have your name , please?
  • Where are you from ?
  • Where do you stay  in Ubon Ratchathani ?
  • Have you ever been to Thailand ?

 

เขียน 29 Sep 2012 @ 15:56 () แก้ไข 11 Oct 2012 @ 14:26, ()


ความเห็น (0)