อนุทิน 114643 - พัดศรีเรือง

เราไม่อาจจะเอา “ความรัก” มาอ้าง … เพื่อให้ “ความเห็นแก่ตัว” … สำเร็จ!

เขียน 28 Sep 2012 @ 18:00 ()


ความเห็น (0)