อนุทิน 114400 - ครูเล็ก

ครูเล็ก

ชีวิตของความเป็นครู ที่ใช้ชีวิตทั้งชีวิตทุ่มเทให้กับการอบรมสั่งสอนลูกศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่า เพียงต้องการให้เขาเป็นคนดี ใช้ชีวิตด้วยความถูกต้องทั้งในด้านศีลธรรม  และกฏหมายของบ้านเมือง  ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท  สามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ไปได้  " หน้าที่  ไม่หวัง   ไม่เป็น " นี่คือคำสอนของหลวงพ่อปัญญานันทภิขุ  ที่ทำให้ครูมีกำลังใจ และทำงานได้อย่างมีความสุข

 

เขียน 23 Sep 2012 @ 21:14 ()


ความเห็น (0)