อนุทิน 114225 - พัดศรีเรือง

    • Harvey Firestone - - “คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของคนอื่น เมื่อคุณได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดของคุณไป”
เขียน 20 Sep 2012 @ 12:01 ()


ความเห็น (0)