อนุทิน #114170

"เขาว่าเราจริง ก็ไม่ต้องโกรธเขา เพราะเรื่องมันจริง เขาว่าเราไม่จริง ก็ไม่ต้องโกรธเขา เพราะเรื่องมันไม่จริง เท่านี้ก็จบ" - พุทธทาสภิกขุ

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (2)