อนุทิน 114170 - ชลัญธร

ชลัญธร

"เขาว่าเราจริง ก็ไม่ต้องโกรธเขา เพราะเรื่องมันจริง เขาว่าเราไม่จริง ก็ไม่ต้องโกรธเขา เพราะเรื่องมันไม่จริง เท่านี้ก็จบ" - พุทธทาสภิกขุ

เขียน 19 Sep 2012 @ 12:48 () แก้ไข 20 Sep 2012 @ 22:54, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

จริงทีเดียว... "ถูกทุกข้อ"

สาธุเน้อ