อนุทิน #114159

"ทำเหตุในปัจจุบันดี ผลในอนาคตย่อมต้องดี" #สมเด็จพุฒาจารย์(โต)
เขียน:

ความเห็น (0)