อนุทิน 114159 - พัดศรีเรือง

“ทำเหตุในปัจจุบันดี ผลในอนาคตย่อมต้องดี” #สมเด็จพุฒาจารย์(โต)

เขียน 19 Sep 2012 @ 10:01 ()


ความเห็น (0)