อนุทิน 113918 - พัดศรีเรือง

เมืองคอน พร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ไฟป่าพรุควนเคร็ง และโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง14 ก.ย.55

เขียน 14 Sep 2012 @ 12:01 ()


ความเห็น (0)