อนุทิน 11391 - หยั่งราก ฝากใบ

@11387 นมัสการค่ะ  กามตัณหานี้ สร้างทุกข์เหลือคณานับค่ะ ต่อไปจะต้องระวังต้นเหตุแห่งกามตัณหา....ความดำริ คำนึงถึง ค่ะ

สาธุเจ้าค่ะ

เขียน 14 Jun 2008 @ 15:40 () แก้ไข 14 Jun 2008 @ 15:41, ()


ความเห็น (0)