อนุทิน 11387 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

อันว่า "กามตัณหา" นั้น มีต้นเค้า มีสาเหตุเกิดจาก "ความดำริคำนึงถึง"

ความดำรสิ่งใดเล่า ความคำนึงถึงเรื่องใดเล่า การผูกจิตคิดถึงคนใดเล่า สิ่งเหล่านั้นล้วนแล้วแต่นำมาซึ่ง "ทุกข์..."

ทุกข์ที่ต้องการอยากได้สิ่งที่รักที่พอใจมาเป็นของ ๆ ตน ขวนขวาย กระวน กระวาย ไม่หยุดนิ่ง หาความสงบมิได้ สิ่งทั้งหมดทั้งหลายก็เพื่อให้ใด้มาซึ่งของและคนที่ต้องการ...

  เขียน:  

ความเห็น (0)