อนุทิน 113734 - ศรีกรม

ศรีกรม

-วันนี้มาทำงานแต่เช้า เปลี่ยนแผนเพื่อหลีกหนีการจราจรติดขัด - จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของข้าราชการภายในสังกัด เพื่อขรับค่าตอบแทนพิเศษ - จัดทำคำกล่าวพิธีเปิดการสัมมนา โครงการ "การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่เกี่บยวข้อง " ในวันที่ ๑๒ ก.ย. ๕๕ - จัดทำแผนของรับการสนับสนุนงบประมาณจาก ปปส. - คติ..สวรรค์ไม่เคยสร้างบารมีให้แก่มนุษย์ มีแต่ความมุ่งมุั่น ความพยายามของมนุษย์เท่านั่นที่จะสร้างบารมีให้กับมนุษย์ได้...จูมง

เขียน 11 Sep 2012 @ 09:03 ()


ความเห็น (0)