อนุทิน 11364 - หยั่งราก ฝากใบ

  ติดต่อ

@11363 อ.แผ่นดินคะ คนไม่มีรากเชื่อว่า อาจารย์เป็นผู้ที่หนักแน่นและยิ่งใหญ่...ดังชื่อที่ตั้งไว้ค่ะ 

แผ่นดิน...หนักแน่น รองรับทุกสิ่งอย่างไม่สะทกสะท้าน ไม่ก่นโทษ ไม่เหนื่อย ไม่ท้อ ค่ะ

สู้และเดินหน้าต่อค่ะ...^_^...

  เขียน:  

ความเห็น (0)