อนุทิน 113539 - นาย สุรัตน์ วิศิฎานนท์

ชั้นอนุบาล 1 ถึงอนุบาล 3 สอบวันที่ 2,3 ตุลาคม 2555 ชั้น ป.1 ถึง ป.3 สอบวันที่ 26,27 28 กันยายน 2555 ชั้น ป.4 ถึง ป.6 สอบวันที่ 1,2,3, ตุลาคม 2555 ชั้น ม.1 ถึง ม.3 สอบวันที่ 26,27,28 ตุลาคม 2555 ประกาศผลสอบ ชั้นอนุบาล 1 ถึงอนุบาล 3 รับผลสอบวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2555 ชั้น ป.1 ถึง ป.6 รับผลสอบวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2555 เวลา 8.30 - 10.00 น. ชั้น ม.1 ถึง ม.3 รับผลสอบวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2555 เวลา 11.00 - 12.30 น.

เขียน 07 Sep 2012 @ 15:04 ()


ความเห็น (0)