อนุทิน 113412 - อักขณิช

  ติดต่อ

ดูก่อน อตุล! เรื่องอย่างนี้มีมานานแล้ว

มิใช่เพิ่งจะมีในปัจจุบันนี้

อยู่เฉยๆ เขาก็นินทา

พูดมาก เขาก็นินทา

พูดน้อย เขาก็นินทา

ในโลกนี้ ไม่มีใครที่ไม่ถูกนินทา

โปราณเมตํ อตุล

เนตํ อชฺชตนามิว

นินฺทนฺติ ตุณฺหิมาสีนํ

นินฺทนฺติ พหุภาณินํ

มิตภาณิมฺปิ นินฺทนฺติ

นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต

-พระพุทธวจนะ-

  เขียน:  

ความเห็น (0)