อนุทิน 113198 - อักขณิช

อักขณิช

"หากแสวงหาไม่พบเพื่อนที่ดีกว่าตนหรือเสมอกับตน

ก็ควรเที่ยวไปคนเดียว

เพราะมิตรภาพ ไม่มีในหมู่คนพาล"

"พระพุทธวจนะ"

เขียน 02 Sep 2012 @ 23:36 ()


ความเห็น (0)