อนุทิน 113198 - อักขณิช

  ติดต่อ

"หากแสวงหาไม่พบเพื่อนที่ดีกว่าตนหรือเสมอกับตน

ก็ควรเที่ยวไปคนเดียว

เพราะมิตรภาพ ไม่มีในหมู่คนพาล"

"พระพุทธวจนะ"

  เขียน:  

ความเห็น (0)