อนุทิน #113198

"หากแสวงหาไม่พบเพื่อนที่ดีกว่าตนหรือเสมอกับตน

ก็ควรเที่ยวไปคนเดียว

เพราะมิตรภาพ ไม่มีในหมู่คนพาล"

"พระพุทธวจนะ"

เขียน:

ความเห็น (0)