อนุทิน #113193

  ติดต่อ

"แสวงหาที่ไม่เห็นแจ้งในธรรมย่อมไม่เห็นแจ้งนิพพานที่อยู่ใกล้ตัว" ...พุทธพจน์...
  เขียน:  

ความเห็น (0)