อนุทิน 113193 - พัดศรีเรือง

“แสวงหาที่ไม่เห็นแจ้งในธรรมย่อมไม่เห็นแจ้งนิพพานที่อยู่ใกล้ตัว” …พุทธพจน์…

เขียน 02 Sep 2012 @ 23:01 ()


ความเห็น (0)