อนุทิน #113142

  ติดต่อ

  • วันสุดท้ายของการอบรม Happy Ba & Enneagram ที่ระยอง จัดโดยโรงพยาบาลสระใคร จังหวัดหนองคาย คุณหมออ้อ (ธิรัมภา) เป็นผู้ประสานงาน
  • วิทยากร/กระบวนกร ดร.ยุวนุช และศิลา และผู้ร่วมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กว่าหกสิบคน นำเสนอกิจกรรมความสุขจากการสังเกตธรรมชาติกับตัวตนเชื่อมโยงกันอย่างไ่ร ความสุขของคนร่วมศูนย์ เล่าเรื่องความภาคภูมิใจ มณฑลชีวิต ลวดรวมใจ กิจกรรมพื้นที่ความสุข บันไดการพัฒนาตัวตน เปลี่ยนตัวเองสู่ขั้นคุณธรรมประจำลักษณ์
  • ความสุข ทุกข์ที่ทุกคนร่วมแบ่งปัน
  •                                                       ๒ กันยายน ๒๕๕๕
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

ธิ
เขียนเมื่อ 

ได้เครื่องมือมาแล้ว ต่อไปก็ลงมือทำละค่ะ

เป็นบุญที่ได้พบอาจารย์ทั้งสองนะคะ