อนุทิน 112610 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
  • วันนี้เป็นศิลาณี
  • ช่วงเช้าได้พบเพื่ิอนเก่าโดยบังเอิญ เธอสูญเสียสามีมาได้ห้าปีแล้ว และมีเจตนาจะทำพินัยกรรมยกทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ให้คุณแม่และน้องๆ ทั้งที่เธออายุสี่สิบปีเศษๆ แววตาเธอยังฉายแววเศร้าทั้งที่เวลาผ่านไปนานแล้ว และเธอก็เล่าว่าเธออธิษฐานจิตที่จะขอพบสามีเธอทุกภพชาติ จึงได้กล่าวเตือนสติเธอไป 
  • ความอาลัยรักหากมากเกินไปคือการเหนี่ยวรั้ง 
  • บุญ บาป กรรมแต่ละคนไม่เท่ากัน อย่าอธิษฐานเช่นนั้นเลย
  • เธอตั้งใจรับฟังหลายเรื่องและดูสบายใจขึ้น
  • ช่วงเที่ยง พี่ๆ น้องๆ ที่ทำงานเดิมชวนไปทานเลี้ยงต้อนรับน้องใหม่ที่กัลปพฤกษ์ สีลม
  • ก่อนไป พี่ที่เคยเป็นลูกน้องเก่าเรา ซึ่งตอนนี้เป็นหัวหน้าใหม่แทนเราแล้ว เอ่ยปากขอร้องให้เราช่วยให้ปาฐกถาลูกน้องด้วย เพราะปัญหาทุกวันนี้ลูกน้องไม่ค่อยเชื่อฟังเลย
  • เราปฏิเสธนุ่มนวลว่า ดีใจที่พี่มีปัญหาอะไรก็นึกถึง แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หัวหน้าใหม่ต้องทำหน้าที่เอง มันอาจจะผิดกาละเทศะ และแนะนำพี่เขาไปว่าเป็นหัวหน้าคน ขอให้มีเมตตาต่อทุกคนเสมอกันและไม่มีเงิ่อนไข ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำยากมาก แต่อยากให้พี่ทำ ...คำพูดที่กล่าวมานี้หาได้ไม่เคารพพี่เขาไม่ แต่มาจากความไว้เนื้อเชื่ิอใจที่พี่เขามีต่อเราและที่ผ่านมาเราได้ปกป้องพี่เขาในฐานะหัวหน้ามาโดยตลอด จึงกล้าพูดค่ะ
  • บังเอิญเหลือเกินวันนี้อ่านบันทึก g2k มีกัลยาณมิตรพูดหรือเอ่ยถึงพหรมวิหาร ๔ ไว้ ๓ ท่าน บันทึกอาจารย์ ดร. ธวัชชัย  บันทึกคุณปริม และอนุทินพี่หมอเล็ก (ภูสุภา)
  •                                                           ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕
เขียน 24 Aug 2012 @ 21:56 () แก้ไข 24 Aug 2012 @ 22:23, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

พรหมวิหาร ๔ มีสรรพคุณทางตัวยา...รักษาทุกข์ - โลก

ขอบพระคุณสิ่งดี ๆ ที่อาจารย์ Sila นำมาฝากมากครับ