อนุทิน 112571 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
  • Enneagram กับ Ba เกื้อกูลกันอย่างไร

  • "Enneagramจะช่วยทำให้เราค้นพบความทุกข์และความสุขของเราค่ะ

  • การเริ่มต้นจากการทำความรู้จักโลกทัศน์ของตนเองคือจุดเริ่มต้นของการเห็นต้นทาง"ความสุขภายใน" ของเราเองค่ะ พื้นที่ความสุขภายในทำให้เราแบ่งปันพื้นที่ความสุขภายนอกกับผู้อื่นได้อย่างเข้าใจและมีเมตตาต่อกัน  เราจะก้าวพ้นความไม่ชอบ ความชอบ ความพอใจ ความไม่พอใจกับคนที่ไม่ถูกจริตกับเรา เราจะให้อภัยตัวเองและคนอื่นได้ง่ายขึ้นจากการยอมรับที่มาของโลกทัศน์ที่แตกต่างนั้น

                   จนนำไปสู่การละวางความไม่มีเขา ไม่มีเราค่ะ"

ข้อความบางส่วนที่เพิ่มเติมใน

Ba - พื้นที่ เวลา กัลยาณมิตร

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/499145

                                                    ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕

 

เขียน 24 Aug 2012 @ 00:00 () แก้ไข 24 Aug 2012 @ 00:01, ()


ความเห็น (0)