อนุทิน 112485 - na

na
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ตัวเราเองเป็นต้นเหตุแห่งความสุข-ความทุกข์ " ยิ่งได้รับประสบการณ์มากขึ้นเพียงใด

         ข้าพเจ้ายิ่งพบมากขึ้นเพียงนั้นว่า 
            ตัวเราเอง... 
            เป็นต้นเหตุแห่งความสุขและความทุกข์ ของเราเอง..." 

     หากเราทุกคน ลองไตร่ตรองและคิดตาม บทความข้างต้น อย่างมีสติ ไตร่ตรองถึงสิ่งต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตของเรา
     เราย่อมพบเสมอว่า "แท้จริงแล้ว ความทุกข์และความสุข เกิดจากตัวเราเป็นคนกำหนดจริงๆ... เราทุกข์ หรือสุข เพราะใจของเรากำลังคิดปรุงแต่งเรื่องนั้นอย่างจดจ่อ เพียงใจเราหยุดที่จะคิดและจดจ่ออยู่กับสิ่งๆนั้น เราก็จะไม่รู้ถึง ความทุกข์และความสุขจากสิ่งๆนั้น  จงปล่อยวางละวางทิฐิตัวตนลง แล้วคุณจะเข้าใจ ถึงเหตุทีมาของผลที่เกิดกับตัวคุณอย่างแท้จริง... 

    หลายครั้งที่คนเรามองย้อนกลับไปจะพบว่า " เราเคยทุกข์กับสิ่งๆ หนึ่งมากมายในอดีต แต่ในขณะนี้เรากลับไม่ได้ทุกข์กับสิ่งๆนั้นอีกแล้ว โดยที่ปัญหา หรือสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ก็ไม่ได้ถูกแก้ไขแต่อย่างใด แต่ที่เราไม่ได้ทุกข์อีกแล้วนั้น ก็เพียงเพราะใจเราไม่ได้คิดถึงสิ่งนั้น หรือปล่อยวางจากสิ่งๆนั้น แล้ว .... 

แหล่งที่มา: หมื่นตาธรรมมะ

เขียน 22 Aug 2012 @ 15:58 ()


ความเห็น (0)