อนุทิน 112311 - พัดศรีเรือง

  ติดต่อ

ขอเชิญชวนประชาชนชาวนครศรีธรรมราช ทุกท่านออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.อบจ. (ส.จ) ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
  เขียน:  

ความเห็น (0)