อนุทิน #112222

วันศุกร์สนุกสนานก่อนวันหยุดประจำสัปดาห์...

๑. รถทะเบียนปลอมแต่บรรจุและใช้ระเบิดจริง เกิดเหตุอีกแล้วที่ปัตตานี ร่วมกันคิดร่วมกันทำเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน การจุดระเบิดด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นเรื่องที่เจอได้รายวัน

๒. พลเมืองโดนลูกหลงจากการวิวาทของเยาวชน ถึงเวลาหานวตกรรมสำหรับการแก้ปัญหาและเยียวยา

๓. ไฟไหม้สถานบันเทิงจากหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดแล้วโดนวัสดุติดไฟง่าย มีผู้เสียชีวิต การแปลงวิกฤติเป็นโอกาส ยังไม่ชัดเจนร่ำไป

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (1)

เหตุการณ์รายวันที่เกิดทางภาคใต้เมื่อไหร่จะถึงจุดสิ้นสุดหนอ

สงสารผู้เคราะห์ร้ายทุกคนเลย