อนุทิน 112190 - รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล

วิทยาลัยศาสนศึกษา ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดงานประชุมวิชาการเรื่อง “ ๒๖๐๐ ปี แห่งพุทธปัญญาตรัสรู้สู่การพัฒนาสังคมไทย” วันพุธที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล http://www.crs.mahidol.ac.th/thai/newsvicharkarnputta55.htm

เขียน 16 Aug 2012 @ 09:08 ()


ความเห็น (0)