อนุทิน #112057

หลีกเลี่ยงจากการเป็น ผู้ทุกข์
ให้เห็น ทุกข์เฉย ๆ

เห็นสุข เสมอ
คนเราทุกคนมีความสุขเสมอ อยู่ที่มองเห็นความสุขหรือเปล่า 

เขียน:

ความเห็น (0)