อนุทิน 11203 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

การเติมน้ำทีละหยดย่อมทำให้แม่น้ำนั้นเต็มได้ฉันใด
การประกอบกรรมดี ด้วยการเจริญปัญญาในธรรมนี้ไซร้ ผู้ที่กอบกรรมดีนั้นเล่าย่อมเต็มไปด้วยธรรม

จิตดวงนี้เป็นจิตที่มหัศจรรย์สั่งสมไว้ซึ่งทุกการกระทำ ทุกคำพูด ทุกความคิด ท่านจงตั้งมั่นโปรดทำดี คิดดี และพูดดีเถิด วันหนึ่งนั้นแม่น้ำจะย่อมเต็ม...

  เขียน:  

ความเห็น (0)