อนุทิน 111939 - ศรีกรม

  ติดต่อ

  • เดินทางออกจากบ้านแต่เช้า รถจะติดหนัก เนื่องจากฝนตก และวันศุกร์
  • ส่งลูกสาวคนโต ไปสอบที่ราม ๑
  • 10.00 น. นัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะรายบุคคลฯ ณ ห้องประชุม 302/2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

  • ส่งสถิติคดีด่วน ให้สนย.เพื่อเตรียมชี้แจงกก.วิสามัญรัฐสภา

-คติ..มีปัญหา คราใด อย่าได้หนี ควรยินดี ใช้สติ เข้าแก้ไข ใช้ปัญญา หาเหตุผล จนเข้าใจ ผลที่ได้ คือบทเรียน ไว้เตือนตน...

  เขียน:  

ความเห็น (0)