อนุทิน 111808 - ไมซาเร๊าะ ขุนรักษ์

ไฟลนไหม้เทียนไข ยังให้แสงสว่างแก่ผู้คน เป็นการเผาตัวเอง เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น แต่ความอยากได้อยากมีเกินพอดีกลับเผาผลาญทุกอย่างได้หมด แม้กระทั่งอัตตาของตนเอง

เขียน 07 Aug 2012 @ 21:41 ()


ความเห็น (0)