อนุทิน #111789

บางที---การนิ่ง----ก็คืออาวุธ ที่ใช้ในการโต้แย้งที่ดีที่สุดประการหนึ่ง

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (1)

ถูกค่ะ บางครั้งการโต้แย้งออกมาไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับตัวเราเอง กลับทำให้ความขัดแย้งมีมากกว่า การนิ่ง คือการเอาชนะทุกสิ่งทั้งความคิด และการกระทำ