อนุทิน 111789 - ไมซาเร๊าะ ขุนรักษ์

บางที---การนิ่ง----ก็คืออาวุธ ที่ใช้ในการโต้แย้งที่ดีที่สุดประการหนึ่ง

เขียน 07 Aug 2012 @ 12:02 () แก้ไข 08 Aug 2012 @ 14:10, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ถูกค่ะ บางครั้งการโต้แย้งออกมาไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับตัวเราเอง กลับทำให้ความขัดแย้งมีมากกว่า การนิ่ง คือการเอาชนะทุกสิ่งทั้งความคิด และการกระทำ