อนุทิน 111767 - อับดุลมาลิก มูเก็ม

"ความเชื่อมั่นในความเข้าใจและความรู้ของตนเองผนวกกับความก้าวร้าว(ที่ตรวจจับไม่ได้ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์)จะทำให้ท่านเกิดความฮึกเหิมจนอาจมองคนอื่นเป็นบุคคลที่ไม่ถูกต้องได้หากไม่ระวัง หัวใจเช่นนี้จะก่อเกิดเป็นการตะกับบูร์และเป็นเหตุให้ท่านสามารถโจมตีคนอื่นได้โดยง่าย"

เขียน 06 Aug 2012 @ 14:57 ()


ความเห็น (0)