อนุทิน #111767

  ติดต่อ

"ความเชื่อมั่นในความเข้าใจและความรู้ของตนเองผนวกกับความก้าวร้าว(ที่ตรวจจับไม่ได้ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์)จะทำให้ท่านเกิดความฮึกเหิมจนอาจมองคนอื่นเป็นบุคคลที่ไม่ถูกต้องได้หากไม่ระวัง หัวใจเช่นนี้จะก่อเกิดเป็นการตะกับบูร์และเป็นเหตุให้ท่านสามารถโจมตีคนอื่นได้โดยง่าย"

  เขียน:  

ความเห็น (0)