• เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ

อนุทิน #111753

 • ขอขยายความ "ผู้สร้างสรรค์" ในบันทึก "ลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม" http://www.gotoknow.org/blogs/posts/494161
 • ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
  มาตรา ๔
  "ผู้สร้างสรรค์" หมายความว่า ผู้ทำหรือผู้ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้"
 • ผู้สร้างสรรค์จะต้องเป็นผู้ที่ "ได้ใช้ความวิริยะอุตสาหะ สมอง ความชำนาญ และ/หรือความรู้ในการสร้างสรรค์งานนั้นเอง (Originality = Originating from the Author = Non-Copying)" โดย ดร. พิศวาท สุคนธพันธุ์, ความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ไทย, หน้า ๓๘.
 •                                                                            ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

กล้วยกำลังเดินทางเข้ากรุงค่ะคุณศิลา พรุ่งนี้ถึงที่หมาย รายละเอียดฝากไว้ในกล่องข้อความที่ FB นะคะ