อนุทิน 111753 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • ขอขยายความ "ผู้สร้างสรรค์" ในบันทึก "ลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม" http://www.gotoknow.org/blogs/posts/494161
  • ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
    มาตรา ๔
    "ผู้สร้างสรรค์" หมายความว่า ผู้ทำหรือผู้ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้"
  • ผู้สร้างสรรค์จะต้องเป็นผู้ที่ "ได้ใช้ความวิริยะอุตสาหะ สมอง ความชำนาญ และ/หรือความรู้ในการสร้างสรรค์งานนั้นเอง (Originality = Originating from the Author = Non-Copying)" โดย ดร. พิศวาท สุคนธพันธุ์, ความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ไทย, หน้า ๓๘.
  •                                                                            ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕
เขียน 06 Aug 2012 @ 10:08 () แก้ไข 06 Aug 2012 @ 14:03, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

กล้วยกำลังเดินทางเข้ากรุงค่ะคุณศิลา พรุ่งนี้ถึงที่หมาย รายละเอียดฝากไว้ในกล่องข้อความที่ FB นะคะ