อนุทิน 111424 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
  • ขอบพระคุณกัลยาณมิตรที่มอบดอกไม้ให้กำลังใจและให้ความเห็นไว้ในบันทึก วิถีมนุษย์-มองแบบองค์รวม
  • http://www.gotoknow.org/blogs/posts/496317
  • เนื่องจากเอาเวลาที่จะเขียนปรับแก้โครงงาน "การสร้างพื้นที่ความสุข" ไปเขียนบันทึก วิถีมนุษย์-มองแบบองค์รวม จึงต้องใช้เวลาจากนี้ไปชดเชยปรับแก้โครงงานดังกล่าว
  • นั่งทำงานไป ช่วงไหนคิดอะไรไม่ออก ก็แวะไปอ่านบันทึกของหลายท่าน แอบชื่นชมในใจ ได้แต่ฝากไว้ก่อน รอให้ใช้หนี้เวลาเสร็จก่อนจะตามไปทิ้งร่องรอยความเห็นนะคะ
  • อ่านบันทึกท่านอักขณิช  "กำลังใจ" เป็นเรื่องสำคัญยิ่งค่ะ ปลุกเร้าพลังที่หลับไหลของคนเราให้ฟื้นคืนกลับมาได้ จากบันทึกกำลังใจ...เพื่อชีวิตที่ดีงาม http://www.gotoknow.org/blogs/posts/496295

                                                  ด้วยความเคารพและระลึกถึง

                                                     ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 

เขียน 29 Jul 2012 @ 10:33 () แก้ไข 29 Jul 2012 @ 10:38, ()


ความเห็น (0)