อนุทิน 110931 - พัดศรีเรือง

พาณิชย์เมืองคอน จัดเจรจาจับคู่ธุรกิจ ผลไม้ภาคใต้ ระหว่างเกษตรกรกับผู้ส่งออกและห้าง Modern Trade ป้องกันผลไม้ล้นตลาดและรักษาเสถียรภาพราคา

เขียน 17 Jul 2012 @ 12:01 ()


ความเห็น (0)