อนุทิน 110828 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
  • ร่วมสัมมนาโครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิมนุษยชน (ภาคใต้) "กระบวนการยุติธรรมกับการต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากรภาคใต้" ที่หาดใหญ สงขลา
  • เวทีที่ชาวบ้านเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชน
  • แม้ทุกคนจะมีปัญหาในพื้นท่ี่ มีความรู้สึกขมขื่นใจเพียงไร แต่เมื่อมาเห็นเพื่อนทุกข์จากหลายพื้นที่ พวกเขาก็มีความสุขเต็มไปด้วยรอยยิ้ม
  • การเยียวยารักษาใจในกลุ่มผู้มีความทุกข์ใด ๆ เห็นได้ชัดว่าควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการความทุกข์ และหน่วยงานที่ให้ความเป็นธรรม จะทำให้พวกเขาผ่านความทุกข์ไปได้ด้วยกัน
  • อย่างน้อยที่สุด หลายท่านที่ผ่านคดีความต่างๆ มาก็ไม่รู้สึกว่าโดดเดี่ยวอีกต่อไป
  • แม่ในใจจะมีคำถามว่าทำไมกระบวนการยุติธรรมจึงกลายเป็นอุปสรรคในการต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชนก็ตาม
  •                                         ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เขียน 15 Jul 2012 @ 09:45 () แก้ไข 15 Jul 2012 @ 10:38, ()


ความเห็น (0)