อนุทิน #110735

วันเวลา

ผ่านไปด้วยความรวดเร็ว...

ขอจงทำทุกๆขณะในทุกๆวัน

ด้วยหัวใจ...ที่เปี่ยมรัก

หรือด้วยรักที่เปี่ยมล้นหัวใจก็ได้

เขียน:

ความเห็น (0)