อนุทิน 110735 - แม่พลอย

วันเวลา

ผ่านไปด้วยความรวดเร็ว...

ขอจงทำทุกๆขณะในทุกๆวัน

ด้วยหัวใจ...ที่เปี่ยมรัก

หรือด้วยรักที่เปี่ยมล้นหัวใจก็ได้

เขียน 13 Jul 2012 @ 09:09 ()


ความเห็น (0)