อนุทิน 110648 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

  ติดต่อ

๐ แต่จันทร์ยังหม่นเศร้า         เสียศรี

 เงามืดคือราคี                     ครอบไว้

 สุขทุกข์ก็ต้องมี                  มาครอบ คนนา

 ทำจิตเป็นกลางได้              ไป่สิ้นสุขศานต์

ราคี,ราคะ,แปลว่าย้อม,ครอบงำ,บดบัง, เช่น จันทรุปราคา (จันทระ+อุปะ+ราคะ) เงามืดหรือบางสิ่งเข้าไปครอบงำพระจันทร์ 

  เขียน:  

ความเห็น (0)