อนุทิน 110599 - นีโอ..เบเกอรี่

ผ่านเข้าเดือนใหม่มาไม่กี่วัน มีอะไรให้ทำตลอดนอกจากงานประจำสอนทั้งวันจันทร์และอังคาร. วันพุธ ประชุมเตรียมการเขียน มคอ.๗ / พฤหัสไปงานศพพ่อของพี่ที่ทำงานที่นครศรีธรรมราช / ศุกร์เตรียมเอกสารและแบบทดสอบอบรม / วันเสาร์ -อาทิตย์ เป็นวิทยากรอบรมการอ่านฉลากโภชนาการ ....เร่ิมวันจันทร์-อังคารนี้ก็สอน : คิวงานต่อจากนี้ก็มีพรุ่งนี้มีกิจกรรมลานวัฒนธรรม / พฤหัส พานักศึกษาไปสัมมนาวิชาการอาหารฮาลาลที่ ม.สงขลานครินทร์ / เสาร์นี้แข่งกีฬาภาควิชาฯ ~~

เขียน 10 Jul 2012 @ 13:18 ()


ความเห็น (0)