อนุทิน 110455 - จรัญ แก้วมา

"วันนี้มีคนเรียกร้องให้เปลี่ยนระบบการเมือง อ่านข้อคิดนี้แล้วคิดยังไง"

ในโลกนี้ จะให้ลัทธิไหน ครองโลกไม่สำคัญ ขอแต่ให้คนดี ก็พอแล้ว คนดีเผด็จการ ก็เผด็จไปในทางดี นำไปสู่ความดี และความเจริญอันแท้จริง คนดีเปนประชาธิปไตย ก็พร้อมเพรียงกันทำดี ได้จริง โดยไม่ต้องสงสัย

แต่ถ้าคนชั่วแล้ว แม้จะเป็นประชาธิปไตย ก็มีแต่จะ “นอนหาความสำราญ” กันทั่วไปหมด ในที่สุดก็ล่มจม

ฉะนั้น ขอแต่ให้ คนดีอย่างเดียวก็แล้วกัน จะซ้ายจัด จะขวาจัด ย่อมใช้ได้ทั้งนั้น ธรรมะในศาสนาเท่านั้น ที่จะทำให้คนดี หาใช่ลัทธิการเมือง แต่ลัทธิใด ไม่เลย

คัดจาก อนุทินประจำวัน ปี ๒๔๙๕ ที่ท่านพุทธทาสภิกขุ บันทึกไว้ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๕

เขียน 07 Jul 2012 @ 12:33 () แก้ไข 07 Jul 2012 @ 14:57, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ