อนุทิน 110175 - Tamlom

Tamlom

การสร้างจิตสำนึกในการทำงาน

 

ดี-ชั่ว เกิด-ดับ อยู่ที่ห้วงคิด จิตดวงเดียวแปรเปลี่ยนสารพัด

 

ครับ...การทำงานของจิตเป็นเรื่องซับซ้อน นักจิตวิทยาพยายาม ศึกษากระบวนการทำงานของจิต เขียนออกมาเป็นทฤษฎีต่างๆ ในทางพุทธศาสนาก็ เช่นกัน ผมเองมิกล้าอธิบายเพราะเข้าถึงเพียงเปลือกนอก...มิกล้าจริงๆ

 

จิตสำนึกสร้างได้ด้วยการสะกดจิต ซึ่งวิธีการสะกดจิตไม่ใช่เพียงแต่ว่า ใช้ตุ้มนาฬิกาแกว่งที่เบื้องหน้า วิธีการสะกดจิตมันมากกว่านั้น เช่น การสื่อสาร การโฆษณา การรณรงค์ การปลุกระดมต่างๆ เป็นต้น จุดมุ่งหมายก็เพื่อโน้มน้าวให้คนหรือกลุ่มคนคล้อยตาม

 

ครับ...การสร้างจิตสำนึกในการทำงานสรุปได้ว่า ทำอย่างไรก็ได้ให้พนักงานคล้อยตาม...ตามความต้องการหรือแนวทาง ซึ่งทำได้ด้วยการสะกดจิต ดังนี้

  1. กฎระเรียบ (Law)
  2. ผลตอบแทน (Compensation)
  3. การสื่อสาร / โฆษณา (Advertising)

 

ครับ...โดยเริ่มต้น หน่วยงานส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ ในการสร้างความเข้าใจและการให้ผลตอบแทน มากกว่ากฎระเบียบ   แต่สุดท้ายต้องจบลงที่การใช้กฎระเบียบบังคับมากกว่าการสร้างความเข้าใจ เพราะอะไร? ..... เพราะมันง่ายดี    ^_^

 

ครับ...ดี-ชั่ว เกิด-ดับ อยู่ที่ห้วงคิด จิตดวงเดียวแปรเปลี่ยนสารพัด การสร้างจิตสำนึกไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ทำได้ หากท่านเข้าใจธรรมชาติของจิต และโฆษณาให้เป็น

                               มหากาฬ : บางใหญ่-นนทบุรี / ปลาย มิ.ย. 2555

เขียน 30 Jun 2012 @ 12:07 () แก้ไข 06 Jul 2012 @ 12:20, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอขยายความเพิ่มเติม............การปลูกจิตสำนึก ความรับผิดชอบ หรือการปรับปรุงพัฒนาใดๆ นั้น ต้องเริ่มต้นที่ความตั้งใจ แต่ความตั้งใจที่ล้นเหลือเพียงอย่างเดียว ก็ไม่ใช่คำตอบของความสำเร็จ เพราะมันมีอะไรๆ ที่มากกว่านั้น.....ตั้งโจทย์อีกละ 555