อนุทิน 109910 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
  • หยุดการเดินทางสามสัปดาห์เพื่อเตรียมตัวสำหรับการเดินทางสัปดาห์หน้า
  • เดินทางไปเพื่อค้นหาคำตอบ "การต่อสู้เพื่อทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล" ทำให้นึกถึงเพลงนี้ 
  • เราคือใบไม้ต้นเดียวกัน ....
  • เราคือลูกคลื่นทะเลเดียวกัน ....
  • เราคือดวงดาวฟ้าเดียวกัน ....

http://youtu.be/RhwZ9QbAd4s

เขียน 24 Jun 2012 @ 19:48 () แก้ไข 24 Jun 2012 @ 21:54, ()


ความเห็น (0)