อนุทิน 109798 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ครูคนใดจักประเสริฐ เลิศโลกเท่าแม่หามิได้ ลูกทั้งหลายโปรดระลึก คุณครูท่าน ลูกรักแม่ แม่รักลูก เรียนรู้กัน รักแม่ฉัน รักคุณครู รู้คุณเอย...

เขียน 21 Jun 2012 @ 15:47 ()


ความเห็น (0)