อนุทิน 109764 - วีระพล

วีระพล

วันนี้เพิ่มขีดความสามารถให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านมีจีตรสำนึกต่อชุมชนและบ้านเกิด สู้ให้สมกับคำ ว่า กระดูกสันหลังของชาติ

เขียน 20 Jun 2012 @ 22:36 ()


ความเห็น (0)