อนุทิน 109764 - วีระพล

  ติดต่อ

วันนี้เพิ่มขีดความสามารถให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านมีจีตรสำนึกต่อชุมชนและบ้านเกิด สู้ให้สมกับคำ ว่า กระดูกสันหลังของชาติ

  เขียน:  

ความเห็น (0)