อนุทิน #109764

วันนี้เพิ่มขีดความสามารถให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านมีจีตรสำนึกต่อชุมชนและบ้านเกิด สู้ให้สมกับคำ ว่า กระดูกสันหลังของชาติ

เขียน:

ความเห็น (0)