อนุทิน 109718 - นีโอ..เบเกอรี่

เสร็จภารกิจไปหนึ่ง งานสอนช่วงเช้า ช่วงบ่ายยุ่งเตรียมงานเอกสารแต่ว่าเครื่องพิมพ์ไม่เป็นใจบ้าง เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เป็นใจบ้าง เซ็งจริง ๆ ๆๆ แต่รอลุ้นกิจกรรมพรุ่งนี้ให้ผ่านไปด้วยดี โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร เวลา 13.00 น. อาคาร 20 ชั้น 3

เขียน 19 Jun 2012 @ 17:41 ()


ความเห็น (0)