อนุทิน 109638 - Sila Phu-Chaya

  ติดต่อ

  • วันเดินทางไปอบรม Human KM by Enneagram ตรงกับวันนัดสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลวิจัย 
  • นัดแรกคงปฏิเสธอีกไม่ได้  แต่นัดหลังเป็นนัดที่น่าเสียดายมาก เพราะจะได้พบกับคณะ ปปช. ที่มาลงพื้นที่เดียวกัน
  • กฎหมาย เราศึกษาและยังคงทำต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน ส่วนกระบวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างพื้นที่ความสุขโดยศาสตร์ Enneagram ทำไปเพื่อให้คนเราเข้าใจซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น ถึงเวลาที่ต้องเลือกมุ่งเน้นอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหลักในช่วงนี้ 
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)