อนุทิน #109352

นักศึกษาป.โท การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

นางสาวพัสนี  ผกากรอง  รหัสนักศึกษา 5555709021

ชื่อเล่น  แอน  สอนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม

เขียน:

ความเห็น (0)